Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 138
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Gepps Cross, SA
 • Contact: tel:0422525495


   

   

   

   

  Shop take away ( Bán đồ ăn VN ) ở vùng GeppsCross cần nhân viên.

  Khu vực: Gepps Cross, SA

   
   
   
   
  Vị trí lấy order và tính tiền. Giờ giấc làm việc linh hoạt. Yêu cầu nói tiếng Anh lưu loát, vui vẻ hoà đồng.

  Lương: thỏa thuận.
   
   
  Date Listed:

  09-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15537