Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 128
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Haymarket, NSW (Inner Sydney)
 • Contact: tel:0449198955


   

   

   

   

  Shop Chinatown Sydney tuyển phụ bếp

  Khu vực: Haymarket, NSW (Inner Sydney)

   
   
   
   
  Shop việt ở Chinatown cần 1 nam phụ bếp c kinh nghiệm, ưu tin biết xo. Lương từ $15-25/hr tuỳ theo khả năng.
  Cng việc ra đồ, ra phở, phụ gip cắt thi chuẩn bị nguyn liệu.
  Thời gian lm việc từ 10.30am- 10.30pm hoặc chia hai ca sng hoặc tối (mỗi ca 5-6 tiếng).
  Lin hệ để biết thm chi tiết
   
   
  Date Listed:

  12-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15607