Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 119
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Ingleburn, NSW (Campbelltown Area)
 • Contact: tel:0406956225


   

   

   

   

  Cần tm thợ xo

  Khu vực: Ingleburn, NSW (Campbelltown Area)

   
   
   
   
  Nh hng Việt Nam ngay gần ga xe lửa cần tuyển thợ xo c kinh nghiệm, nhanh nhẹn, yu nghề c kinh nghiệm nấu cc mn Việt.
  Mi trường lm việc thoải mi, vui vẻ, ho đồng.
  Lương xứng đng theo tay nghề.
  Mọi chi tiết lin hệ c Jasmine
   
   
  Date Listed:

  12-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15609