Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 114
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Northbridge, NSW
 • Contact: tel:0411119850


   

   

   

   

  Nhà hàng vùng North Bridge cần nhân viên phục vụ.

  Khu vực: Northbridge, NSW

   
   
   
   
  Yêu cầu phải có bằng RSA có thể làm đc ngay và đêm. Công việc có thể bắt đầu ngay.

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  12-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15610