Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 150
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Fulham Gardens, SA
 • Contact: tel:0417493629


   

   

   

   

  Cần người gip nấu ăn tại nh

  Khu vực: Fulham Gardens, SA

   
   
   
   
  Cần 1 du học sinh nữ biết nấu ăn để phụ gip 2 vợ chồng lớn tuổi lm bếp tại nh

  Cng việc bao gồm sửa soạn đồ ăn, nấu ăn v rửa chn đĩa

  Thời gian lm 2-3 tiếng/ ngy, 5-7 ngy/ tuần

  Xin lin hệ để biết thm chi tiết
   
   
  Date Listed:

  12-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15614