Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 114
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: St Kilda, Vic
 • Contact: tel:0424968568


   

   

   

   

  Shop Nails vng St Kilda cần nhiều thợ

  Khu vực: St Kilda, Vic

   
   
   
   
  - Lĩnh vực: Nails - Beauty
  - Lương: Cao
  - Yu cầu: C thể lm bột, Sns, chn tay nước
  Nếu chưa giỏi sẽ được trainning...
  full time/ part time. Shop mở cửa di giờ... bạn no sinh vin muốn lm after school welcome..
   
   
  Date Listed:

  12-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15616