Brisbane

 

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 81
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Berwick, Vic
 • Contact: tel:0429103137


   

   

   

   

  Nail salon vng Berwick cần thợ Nails and beauty

  Khu vực: Berwick, Vic

   
   
   
   
  - Số lượng cần: 2 thợ

  - Mức lương: rất cao (20+)

  - Yu cầu: SNS, acrylic, chn tay nước shellac, nối mi cng tốt
   
   
  Date Listed:

  12-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15617