Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 107
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Malvern, Vic
 • Contact: tel:0450479595


   

   

   

   

  Shop nails vùng Malvern gần trạm xe lửa cần thợ gấp.

  Khu vực: Malvern, Vic

   
   
   
   
  Yêu cầu: có kinh nghiệm tay chân nước,nếu biết làm sns càng tốt.

  Làm fulltime hoặc part time, trả luơng theo tay nghề, trong shop thợ rất ḥa đồng, làm vui vẻ và thoải mái.
   
   
  Date Listed:

  12-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15619