Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 126
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Sunshine, Vic
 • Contact: tel:0431927005


   

   

   

   

  Shop coffee in Sunshine tuyển nhân viên.

  Khu vực: Sunshine, Vic

   
   
   
   
  Cần người biết làm kitchen hand, sandwich bar và những việc lặt vặt khác trong shop. Có thể làm được từ thứ 2 đến thứ 6( có thể làm đc từ 6h sáng)

  Yêu cầu nhanh nhẹn, chăm chỉ và có ư định làm lâu dài. Ai chưa có kinh nghiệm nhiều có thể training
   
   
  Date Listed:

  12-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15621