Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 124
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Northcote, Vic
 • Contact: tel:0415210656


   

   

   

   

  Nhà hàng Lâm Lâm vùng Northcote cần phụ bếp

  Khu vực: Northcote, Vic

   
   
   
   
  Thời gian: làm được từ 4:30pm->10:30pm
  Cần chiều t4,t5,t7
  Cần người có kinh nghiệm ,siêng , nhanh nhẹn ...
   
   
  Date Listed:

  12-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15625