Brisbane

 

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 88
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Waverly, NSW
 • Contact: tel:0449611618


   

   

   

   

  Nails Salon vng: Waverley Garden Shopping Centre cần thợ

  Khu vực: Waverly, NSW

   
   
   
   
  Lĩnh vực: Nails
  Số lượng : 2 người
  Mức lương : trả theo tay nghề
  Yu cầu: biết lm chn tay nước, SNS, training nếu muốn nng cao tay nghề
  Cng việc ổn định, chỗ lm vui vẻ, thoải mi.
   
   
  Date Listed:

  13-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15644