Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 120
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Waverly, NSW
 • Contact: tel:0449611618


   

   

   

   

  Nails Salon vùng: Waverley Garden Shopping Centre cần thợ

  Khu vực: Waverly, NSW

   
   
   
   
  Lĩnh vực: Nails
  Số lượng : 2 người
  Mức lương : trả theo tay nghề
  Yêu cầu: biết làm chân tay nước, SNS, training nếu muốn nâng cao tay nghề
  Công việc ổn định, chỗ làm vui vẻ, thoải mái.
   
   
  Date Listed:

  13-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15644