Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 221
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Brisbane Region, Qld
 • Contact: tel:0430966919


   

   

   

   

  Shop takeaway đồ ăn Việt tại Brisbane city cần tuyển phụ bếp.

  Khu vực: Brisbane Region, Qld

   
   
   
   
  Thời gian: lm ca tối từ 4pm đến 10pm
  Yu cầu: c kinh nghiệm lm trong bếp của nh hng Việt hoặc takeaway Việt.
  Biết lm bn phở cơm
  Nhanh nhẹn, trung thực, vui vẻ, ho đồng.
  Chỉ nhận người c kinh nghiệm thực sự, lương cao.
   
   
  Date Listed:

  13-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15657