Brisbane

 

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 203
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Camp Hill, Qld
 • Contact: tel:0434995388


   

   

   

   

  Nh hng Việt ở Camp Hills cần waiter/waitress.

  Khu vực: Camp Hill, Qld

   
   
   
   
  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  13-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15658