Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 120
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Norwood Area, SA
 • Contact: tel:0403948412


   

   

   

   

  Tiệm nail vùng Norwood cần tuyển thợ bột.

  Khu vực: Norwood Area, SA

   
   
   
   
  Yêu cầu: có kinh nghiệm full time hoặc part time. Nếu tiện đường sẽ đưa rước.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  22-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16089