Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 137
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bayswater Area, WA
 • Contact: tel:040 678 1088


   

   

   

   

  Nhà vùng Bayswater con 1 pḥng cho bạn nữ share

  Khu vực: Bayswater Area, WA

   
   
   
   
  ($100/ pḥng , bao điện, nước, wifi...), pḥng có tủ âm tường, giường nệm đầy đủ.

  Tiện lợi cho việc đi train, bus ( train lên city mất 8 phút, bus: 48, 55 lên city mất 15 phút).
   
   
  Date Listed:

  24-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16335