Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 2 of 2 • Views: 236
 • Replies: 1
 • Location: Khu vực: Marrickville Area, NSW
 • Contact: tel:0430430623


   

   

   

   

  Hăng bánh gần ga xe lửa Marrickville cần nữ gói bánh

  Khu vực: Marrickville Area, NSW

   
   
   
   
  Yêu cầu nhanh tay , chăm chỉ là được , công việc ko nặng .

  Làm từ thứ 2 đến thứ 6 . Có khai thuế .
   
   
  Date Listed:

  25-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16347

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khu vực: Marrickville Area, NSW

   
   
   
   
  Hi
  E ten van
  E muon xin viec lam
  Chi cho e hoi cho chi can nguoi lam ko vay
  Cong viec goi banh la banh gi vay chi oi
  Neu cho chi can nguoi thi chi goi cho e nhe
  So dt cua e :0401559828
  Thanks chi nhieu
   
   
  Date Listed:

  15-Apr-2018
  Contact:
   
  Van
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16785