Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 179
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Rockingham Area, WA
 • Contact: tel:0414014437


   

   

   

   

  Cần bán Fish and chips shop ở khu vực Rockingham.

  Khu vực: Rockingham Area, WA

   
   
   
   
  Shop rất gọn, sạch. Thiết bị nấu được giữ ǵn rất tốt. Dễ vận hành.

  Mở cửa 7 buổi từ 4:30pm-800pm. Hợp đồng thuê dài.
   
   
  Date Listed:

  28-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16449