Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 153
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Norwood Area, SA
 • Contact: tel:0434948412


   

   

   

   

  Tiệm nail vùng Norwood cần thợ nails.

  Khu vực: Norwood Area, SA

   
   
   
   
  Vị trí: tay chân nước, shellac, bột, SNS có kinh nghiệm.

  Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thẳng thắn, vui vẻ.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  29-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16464