Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 102
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Grange, SA
 • Contact: tel:0404958858


   

   

   

   

  Nhà hàng Thái vùng Grange cần nữ nhân viên.

  Khu vực: Grange, SA

   
   
   
   
  Thời gian làm việc thứ sáu , thứ bảy từ 5:30pm đến 9:30pm

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  11-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16516