Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 63
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Minchinbury, NSW
 • Contact:


   

   

   

   

  Tm Thợ Hn sắt thp ở Minchinbury NSW

  Khu vực: Minchinbury, NSW

   
   
   
   
  Tm Thợ Hn sắt thp ở Minchinbury NSW

  Cng việc ton thời (Full time)

  Lương hậu: $28 - $30 / giờ + Super

  Hng sản xuất Tubular v cổng Boundary cần tm thợ hn cổng c kinh nghiệm.

  Cng việc yu cầu:

  Biết hn Aluminium v thp.

  Biết cng đooạn sản xuất cổng ro v cửa.

  Biết đọc bản vẽ thiết kế.

  Điều kiện cần c:

  Vốn tiếng Anh cơ bản

  Sức khỏe tốt

  Sẵn sng qua kiểm tra thuốc nghiện (drugs test)

  Sẵn sng lm ton thời gian từ 7 sng đến 3:30 chiều

  Gởi hồ sơ xin việc qua email Corina@works4you.com.au

  Hoặc gọi Thi qua số (02) 96350015 để biết them chi tiết
   
   
  Date Listed:

  12-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16546