Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 63
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Belmore, NSW
 • Contact: tel:0422339604


   

   

   

   

  Tiệm bánh ḿ ở Belmore cần nữ nhân viên.

  Khu vực: Belmore, NSW

   
   
   
   
  Công việc bánh ḿ và phụ việc linh tinh.

  Cần có kinh nghiệm làm được 5ngày từ 7h đến 12h.Nếu thật sự muốn làm.
   
   
  Date Listed:

  12-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16551