Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 102
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Campbellfield, Vic
 • Contact: tel:0448128882


   

   

   

   

  Hăng vùng Campbellfield cần 2 Nam làm việc packing

  Khu vực: Campbellfield, Vic

   
   
   
   
  Thời gian: từ thứ 2- thứ 6 làm từ 9.30 am - 5 pm lương 17$.

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.
   
   
  Date Listed:

  12-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16553