Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 83
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Hillside, Vic
 • Contact: tel:0401486828


   

   

   

   

  Tiệm Noodle Sushi House in Hillside cần nhn vin

  Khu vực: Hillside, Vic

   
   
   
   
  Đang cần gấp người phụ nh Hng yu Cầu biết tiếng Anh để lấy order

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  12-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16555