Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 59
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Chatswood, NSW (Willoughby Area)
 • Contact: tel:0451784015


   

   

   

   

  Nh hng Hương La ở Chatswood cần tuyển nhn vin ǵp.

  Khu vực: Chatswood, NSW (Willoughby Area)

   
   
   
   
  Cần nam/nữ Waiter/Waitress.

  Yu cầu:
  * Cần kinh nghiệm
  * Sing năng nhanh nhẹn
  * Lm việc chăm chỉ v thi độ nhiệt tnh
  * Phải c RSA.
  * Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

  Thời gian lm việc:
  Monday to Friday, Sunday từ 11h đến 15h,
  Tuesday to Sunday từ 17h đến 22h
   
   
  Date Listed:

  13-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16577