Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 34
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Smithfield, NSW
 • Contact: tel:0297254048


   

   

   

   

  Vng Smithfield cần gấp thợ c kinh nghiệm lm trong hng sơn.

  Khu vực: Smithfield, NSW

   
   
   
   
  Cng việc: ch sơn lt cho nh bếp panels, doors

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  13-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16579