Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 72
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Newtown, NSW
 • Contact: tel:0416887592


   

   

   

   

  Nhà hàng Newtown cần tuyển nhân viên.

  Khu vực: Newtown, NSW

   
   
   
   
  Cần 1 bạn phụ bếp và 1 bạn làm delivery cho shop.
  Phụ bếp làm từ thứ 3 đến thứ 7
  Shipper làm từ thứ 4 đến thứ 7
  Ngày mai bắt đầu luôn
   
   
  Date Listed:

  13-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16580