Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 2 of 2 • Views: 70
 • Replies: 1
 • Location: Khu vực: Malaga, WA (Swan Area)
 • Contact: tel:0413321779


   

   

   

   

  Kim sơn Malaga cần tuyển nhn vin.

  Khu vực: Malaga, WA (Swan Area)

   
   
   
   
  1 nam lm trong kho v đi giao hng , cần 1 nữ bn hng v chất hng ln kệ.

  Thời gian: 8.30 tối 5.30 mơ của 7 ngy, giờ v ngy lm thỏa thuận.
   
   
  Date Listed:

  13-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16581

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khu vực: Malaga, WA (Swan Area)

   
   
   
   
  cho em hoi ben minh con can nhan vien nam nua khong
   
   
  Date Listed:

  17-Apr-2018
  Contact:
   
  Cuong
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16819