Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 115
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Melbourne Region, Vic
 • Contact: tel:0405078582


   

   

   

   

  Tiệm pizza tại Melbourne Region tuyển nhn vin lm pizza & phụ bếp

  Khu vực: Melbourne Region, Vic

   
   
   
   
  Cơ hội lm thm cho cc bạn sống ở Murrumbena, Carnegie, Caulfield. Lương: trả theo năng lực.

  ng chủ Srilanka rất tốt, cng bằng, nhn vin lm chung rất thn thiện, c một nhn vin người c nn c cơ hội thực tập tiếng Anh
   
   
  Date Listed:

  13-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16587