Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 56
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Richmond, NSW
 • Contact: tel:0401511611


   

   

   

   

  Nhà hàng vùng Richmond cần thêm nhân viên.

  Khu vực: Richmond, NSW

   
   
   
   
  1 bạn delivery + kitchen hand Và 1 ban có kn bên cuốn chả gị làm đc fulltime

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.

  Thời gian và lương các bạn liên hệ.
   
   
  Date Listed:

  14-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16753