Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 78
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Camberwell, NSW
 • Contact: tel:0433061699


   

   

   

   

  Shop Gorden Gardenia ở Camberwell fresh food market cần nhn vin.

  Khu vực: Camberwell, NSW

   
   
   
   
  Tuyển 1 bạn nam lm việc full time, biết tiếng anh.
  Cng việc chủ yếu l xếp tri cy ln gi.
  Sẽ lm việc vo t2 v t4 từ 6h sng -10h sng
  T3, t5,t6,t7 5h sng -6h chiều
  Lương tốt được trả theo tuần.
   
   
  Date Listed:

  14-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16757