Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 142
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Collingwood, Vic
 • Contact: tel:0413719325


   

   

   

   

  Tiệm bánh ḿ ở Collingwood cần một nhân viên.

  Khu vực: Collingwood, Vic

   
   
   
   
  Nam hay Nữ đă có Kinh Nghiệm về làm coffee và Vietnamese roll.
  Việc làm full time from Monday to Saturday.
  Lương hậu, khai thuế.
  Bắt đầu làm việc chính thức vào ngày 20/4.
   
   
  Date Listed:

  14-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16759