Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  



+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1



 • Views: 162
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bulimba, Qld
 • Contact: tel:0412396252


   

   

   

   

  Nh hng Vietnamese Mint ở Bulimba cần tuyển phục vụ nữ.

  Khu vực: Bulimba, Qld

   
   
   
   
  Mi trường lm việc thn thiện, lương cao, long shift.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.
   
   
  Date Listed:

  14-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16766