Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 301
 • Replies: 0
 • Location: đầu bếp, thợ xo, phụ
 • Contact: 0457777761


   

   

   

   

  cần đầu bếp, thợ xo, phụ bếp

  đầu bếp, thợ xo, phụ

   
   
   
   
  Nh hng Việt Nam ở Chermside (khng nằm trong shopping center) cần tuyển đầu bếp, thợ xo, phụ bếp. Mi trường lm việc thn thiện, vui vẻ, lương thỏa thuận.
  Vui lng lin hệ 0457777761
   
   
  Date Listed:

  15-Apr-2018
  Contact:
   
  tm
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16786