Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 63
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Eastgardens, NSW
 • Contact: tel:0426587187


   

   

   

   

  Tiệm take away tronng food court Westfield Eastgarden cần đầu bếp.

  Khu vực: Eastgardens, NSW

   
   
   
   
  Cần c kinh nghiệm nấu cc mn ăn Việt Nam. Đặc biệt l cc mn gỏi, xo.
  Giờ lm việc từ 9h-3,4h chiều.
  Lương hậu.
   
   
  Date Listed:

  16-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16789