Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  



+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1



 • Views: 63
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Coogee, NSW
 • Contact: tel:0430922998


   

   

   

   

  Shop mới mở ở Coogee beach cần tm nhiều thợ nails.

  Khu vực: Coogee, NSW

   
   
   
   
  Cần thợ tay chn nước, shellac, waxing, bột.

  Chủ shop thn thiện,dễ thương. Shop về đng giờ v k c cắt giờ ăn trưa của thợ. Lương trả theo tay nghề.
   
   
  Date Listed:

  16-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16790