Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 129
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Sunbury, Vic
 • Contact: tel:0451136889


   

   

   

   

  Shop ở Sunbury cần thợ nails.

  Khu vực: Sunbury, Vic

   
   
   
   
  Cần thợ bột, chn tay nước , eyelash extensions. Full time part time

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc. Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.
   
   
  Date Listed:

  16-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16794