Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  



+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1



 • Views: 126
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Hampton Park, Vic
 • Contact: tel:0413035777


   

   

   

   

  Shop thịt vùng Hampton Park cần nam nhân viên.

  Khu vực: Hampton Park, Vic

   
   
   
   
  Cách Springvale 15' lái xe, thuận tiện đi lại.

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

  Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.
   
   
  Date Listed:

  16-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16797