Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 185
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Kew East, Vic
 • Contact: tel:0475365349


   

   

   

   

  Nhà hàng Việt Nam ở Kew East đang tuyển nhân viên.

  Khu vực: Kew East, Vic

   
   
   
   
  Không có kinh nghiệm sẽ được training. Chăm chỉ, chịu khó là oke.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  16-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16798