Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 130
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Kilburn, SA
 • Contact: tel:0403289283


   

   

   

   

  Nhà hàng ở Kilburn đang cần thợ phụ bếp.

  Khu vực: Kilburn, SA

   
   
   
   
  Thời gian: làm vào Sụn - Thursday 11am-03:00pm and 5pm-9pm (có thể làm thêm).

  Chủ nhà hàng rất vv và thoải mái. Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  16-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16801