Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 78
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Eltham, Vic
 • Contact: tel:94396837


   

   

   

   

  Cần cô bán hàng tiệm bánh Tây vùng Eltham

  Khu vực: Eltham, Vic

   
   
   
   
  Yêu cầu giao tiếp tốt tiếng Anh, nhanh nhẹn, chịu học hỏi, thật thà.

  Không có kinh nghiệm sẽ được training.

  Cô chú chủ rất tốt bụng. Lương hậu.
   
   
  Date Listed:

  17-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16825