Brisbane

 

Click Here!


​  ​  ​  ​  

+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 2
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Kilburn, SA
 • Contact: tel:0403289283


   

   

   

   

  Nhà hàng ở Kilburn đang tuyển waiter/ waitress co experienced.

  Khu vực: Kilburn, SA

   
   
   
   
  Biết pha nước, serve customers và biết tiếng Anh

  Giờ làm là Monday- Sunday (closed Tuesday) 11:00-2:30pm, 5:00pm-9pm.
   
   
  Date Listed:

  17-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16830