Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 146
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Caroline Springs, Vic
 • Contact: tel:0478186171


   

   

   

   

  Dư phng trống cho thu gần trung tm Caroline Spring Shopping Centre

  Khu vực: Caroline Springs, Vic

   
   
   
   
  Trước nh c bus 462 ra Watergarden Station 15phut v bus 456 ra Albion, Sunshine Station tầm 20 pht, 5 pht ra Caroline Springs Station, train chạy express tới Sunshine Station, Footscray Station sau đ đi thẳng ln city chỉ mất 20 pht.

  Toilet, nh tắm ring biệt, nh yn tĩnh, gọn gng v sạch sẽ.
   
   
  Date Listed:

  17-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16838