Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 155
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bundoora, Vic
 • Contact: tel:0426952507


   

   

   

   

  Double room gần trường Latrobe availabe in 22/4/2018

  Khu vực: Bundoora, Vic

   
   
   
   
  Nh mới, sạch đẹp, đi bộ đến trường Latrobe. Gần nh c foodwork, bus 561 ra ga Resevoir, Macleo, bus 566 đi Northland. Nh c sẵn đồ dng, Internet, bạn chỉ cần xch Vali vo ở lun. Nh ph hợp cho cc bạn học Latrobe Hay RMIT Bundoora.
  Người trong nh l sinh vin Latrobe nen c thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm học tập.
  Ngoi ra gần nh cũng c trung tm mua sắm Summer Hill hay Polaris, bao gồm Cole, Aldi, Woolworth, chemist warehouse.
   
   
  Date Listed:

  17-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16839