Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 96
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Salisbury Downs, SA
 • Contact: tel:0432088766


   

   

   

   

  Dư một phng single cho thu, nằm ở khu vực Salisbury Downs.

  Khu vực: Salisbury Downs, SA

   
   
   
   
  Chị chủ rất dễ thương v dễ chịu.
  - 3' đi bộ ra trạm bus 43 ln city v xuống Elizabeth, 12' đi bộ ra train, 15' bus tới Mawson Lakes. 15' đi bộ ra hollywood.
  - Gi cả mềm vs sinh vin $110/t. Đi lm rồi th 120/t.
   
   
  Date Listed:

  17-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  16853