Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 75
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Chatswood, NSW (Willoughby Area)
 • Contact: tel:0434111881


   

   

   

   

  Nhà hàng Việt ở Chatswood station cần nhân viên

  Khu vực: Chatswood, NSW (Willoughby Area)

   
   
   
   
  Cần t́m đầu bếp đứng xào và ra phở, yêu cầu có trên ba năm kinh nghiệm đứng chính, gọn gàng, sạch sẽ siêng năng. Làm năm ngày một tuần, từ 9h sáng tới 10h tối. Công việc ổn định, chỗ làm sạch sẽ thoáng đăng.

  Cần thêm thợ phụ bếp, yêu cầu có hai năm kinh nghiệm trong nhà hàng Việt, nhanh nhẹn mạnh khỏe, có ư thức kỷ luật và làm theo sự hướng dẫn của bếp chính. Làm bốn đến năm ngày một tuần, nguyên ngày hoặc có thể làm ca sáng hoặc tối.
   
   
  Date Listed:

  25-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17211