Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 69
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Parkside, SA
 • Contact: tel:0430026363


   

   

   

   

  Tiệm Snack Bar vng Parkside cần tm một người phụ việc trong shop.

  Khu vực: Parkside, SA

   
   
   
   
  Cần biết đọc v ni tiếng Anh, lm việc part time thứ tư, thứ năm, thứ su.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  26-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17243