Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 74
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Pooraka, SA
 • Contact: tel:0432619479


   

   

   

   

  Tiệm dine-in/take-away ở vng Pooraka cần nhn vin

  Khu vực: Pooraka, SA

   
   
   
   
  Cần tm một người phụ việc/ nhận order/ bn bnh m trong shop.

  Yu cầu nhanh nhẹn, chịu học hỏi, biết cht tiếng anh cng tốt. Lm việc ban ngy thứ 3 & tối thứ 7.

  Nếu lm được tốt c thể sắp xếp thm shift.
   
   
  Date Listed:

  26-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17244