Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 71
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Kilkenny, SA
 • Contact: tel:0401990238


   

   

   

   

  Cho thu phng khu Kilkenny.

  Khu vực: Kilkenny, SA

   
   
   
   
  Nh c 3 phng cho thu (2 phng đơn,1 phng đi).

  Nh cch shopping Arndale 5 pht đi bộ, đặc biệt ph hợp cho cac ban sinh vin, đi bộ bus stop 3 pht để đn 251/252/253/254.

  Hay ra shopping Arndale đn 253x/ 254x/ 230/232/100/300. Gần shop tu Hưng Thịnh / Mi Sa, Khang noodle, Domino pizza, bnh m Ty Đ, phở Việt Ho.
   
   
  Date Listed:

  26-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17263