Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 91
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: St Kilda, SA
 • Contact: tel:0417667858


   

   

   

   

  Nh hng đường Fitzroy St Kilda cần Kitchenhand staff wanted - fulltim

  Khu vực: St Kilda, SA

   
   
   
   
  Kinh nghiệm kitchenhand l một lợi thế, nếu khng c th sẽ được train (thch hợp cho bạn no muốn thực sự học nghề xo của chef).

  Must be available from Tuesday-sunday

  Lương trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  28-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17485