Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 29/04/18

  * Kinh nghiệm t nhất 2 năm cng vị tr chef v lĩnh vực nh hng coffee.
  * bản lĩnh, gắn b lu di, ưu tin bạn no tm cơ hội sposorship.
  Lương thỏa thuận. Lm 3 ngy / tuần ( 7: 30- 4:30)

  Điện thoại: tel:0478054261

  Lượt xem: 120